PERPUSTAKAAN MSYRS

Latarbelakang:

Perpustakaan MSYRS Ipoh telah

ditubuhkan   sejak   tahun  1988,

Ia  ditempatkan di sebuah bilik/

stor  di     bahagian    belakang

Tuan Hj. Salleh Bin Abdul Karim (Pengerusi Biro Pendidikan Dan Dakwah MSYRS merangkap Pengurus Perpustakaan MSYRS)

masjid  ini.

Perpustakaan    ini   kurang   men-

dapat   sambutan    para   jemaah

(mungkin kerana kedudukannya

yang tidak berapa sesuai/kurang

strategik). Oleh  itu  mulai  tahun

2006,  buku-buku perpustakaan

ini  telah  dipindahkan  ke  ruang

solat masjid. Nampaknya ia mula

menarik  minat para  jemaah; ter-

dapat   sebahagian  jemaah  yang

mula membaca  buku-buku terse-

but.

Pembinaan Bilik Perpustakaan Baru

Mulai  Ogos  2008  usaha  telah   di-

Tuan Hj. Mohamad Alwi Bin Taib (Pengerusi JK Pendidikan 2008) yang mencetuskan idea untuk pembinaan bilik Perpustakaan MSYRS yang baru

buat oleh Jawatankuasa Pendidikan

MSYRS  yang  dipengerusikan   oleh

Tuan  Haji  Mohamad  Alwi  Bin   Taib

bagi     mewujudkan    sebuah     bilik

Perpustakaan  yang   baru.

Sebuah   bilik   berukuran    20′ x 15′

yang    terletak   di   tingkat    bawah

masjid   ini   (di  sebelah   kiri

bahagian   belakang    masjid)

telah dikenalpasti. Anggaran

Tuan Hj Salleh Bin Abdul Karim (Mantan Pengarah Pelajaran Negeri  Pulau Pinang) sedang bertugas di Perputakaan MSYRS secara sukarela

untuk     mengubahsuai   serta

menaiktaraf      bilik    tersebut

adalah   berjumlah   RM  7,320.00

sementara  kos    untuk  pembelian

buku   pula     berjumlah   sebanyak

RM 13,000.00.   Akhirnya  setelah

kerja-kerja naik taraf selesai, maka

Bilik  Perpustakaan  tersebut  telah

menjadi   realiti.

Perpustakaan MSYRS Kini

Kini  Perpustakaan  MSYRS

mempunyai   lebih  kurang

Papan Tanda Perpustakaan, terletak di atas pintu Bilik tersebut

400   jodol  buku  dan  telah

direkodkan.     Tuan        Haji

Salleh   Bin  Hj  Abdul  Karim

(merangkap     Pengerusi

Biro     Pendidikan     Dan

Dakwah     MSYRS)    menjadi

Pengurusnya.    Ia     dibawah

kelolaan      Biro    Pendidikan

Dan      Dakwah     masjid      ini.

Klasifikasi Buku:

Sebahagian daripada buku yang terdapat dalam Perpustakaan MSYRS untuk rujukan / bacaan para jemaah

0001 – 0999 : Al-Quran; Mushaf,

Terjemahan,   Tafsiran,  Asbabul

Nuzul dan lain-lain.

2000 – 2999 :  Al  Hadith;  Hadith

Al Bukhari,  Sahih  Muslim,

Sunnan  Abu  Daud  dan  lain-lain.

3000 – 3999 :  Bahasa;   Bahasa  Al-

Quran, Bahasa  Inggeris, Kamus  dll.

4000 – 4999 :  Sirah  Nabi;  Sejarah

Taklimat Kepada Pegawai & JK Kariah MSYRS diadakan di Perpustakaan

Nabi,   Perjuangan    dan  perjalanan

hidup Nabi, Sejarah sahabat-sahabat

Nabi,     Pengembangan     Islam     ke

pelusuk   dunia

5000 – 5999 : Feqah, Tasawuf, Tauhid

6000 – 6999 : Sains

7000 – 7999 : Buku  Kanak-Kanak

Dalam Bulan Ramadan (sebelah pagi) beberapa Kumpulan Tadarus menggunakan bilik ini

Jadual Perpustakaan:

Waktu dibuka: 7.30 mlm – 8.45 mlm

setiap   hari  kecuali  jika   ada  kelas

pengajian      agama     selepas    solat

maghrib (Sila  rujuk  Jadual Bulanan

Kelas     Pengajian     Agama   MSYRS)

Hari   Rabu   (Malam  Khamis)   hanya

dikhaskan untuk para  jemaah wanita

sahaja.

Kegunaan Lain:

Bilik Perpustakaan MSYRS ini juga

digunakan       untuk    mengadakan

Mesyuarat     AJK     Biro,     tempat

kelas    pengajian    ( yang   bilangan

pesertanya kecil) atau untuk menga-

dakan taklimat bagi wakil-wakil guru

sekolah   yang   menyertai   program

anjuran MSYRS, Ipoh seperti pertan-

dingan-pertandingan sambutan Maal

Hijrah (setiap tahun).

 

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

*