Khutbah Jumaat 30 Iktober 2009

KHUTBAH JUMAAT 30  OKTOBER 2009 = 11 ZULKAEDAH 1430 Sidang  Jumaat yang di Rahmati Allah sakalian, Pada Hari Jumaat yang mulia ini marilah kita mempertingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalankan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sidang Jumaat yang di Rahmati Allah sakalian, Marilah kita bersyukur ke hadrat Continue reading Khutbah Jumaat 30 Iktober 2009